Skip Navigation LinksAna Sayfa > Duyurular

Hobi Olarak Canlı Av ve Yaban Hayvanı Barındırmak

Kasım 28, 2016


  • Av ve yaban hayvanlarını hobi olarak barındırmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler;

16/06/2005 tarihli ve 25847 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmeliği” gereği, 45 inci maddesine göre Şube Müdürlüğümüze başvuru yapması gerekmektedir.;


  • Hobi olarak av ve yaban hayvanı barındıranların, barındırdıkları hayvanlar ile bunların doğal yollarla üremesi neticesinde çoğalan bireylerinin satış ve hibesi;

hibe edilecek kişinin hibeden önce ilgili il şube müdürlüğüne başvuru yapması ve başvurunun uygun görülmesinden sonra hibenin gerçekleşmesi gerekmektedir.;


Hobi olarak av ve yaban hayvanı barındırması uygun görülen kişiler uygundur yazısını aldıktan sonra, hibe edecek kişinin Av ve Yaban Hayvanı ile Ürün Bulundurma Belgesi ile il şube müdürlüğüne başvurarak bu durumu hibe/satış kısmına işletmesi ve onaylatması gerekmektedir. Hibe edilen türün il şube müdürlüğü tarafından Av ve Yaban Hayvanı ile Ürün Bulundurma Belgesine işlenmesinden sonra bu belgenin bir sureti hibe edilen kişiye verilir.;