Skip Navigation LinksAna Sayfa > Birimler > ORKÖY Şube Müdürlüğü > ORKÖY ve Uygulamaları

ORKÖY NEDİR?


Kısa adı ORKÖY olan Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü Çevre ve Orman Banklığına bağlı, Ormanların korunması, geliştirilmesi, işletilmesi ve genişletilmesi hedeflerine ulaşılmasını sağlamak için, ormanların içinde veya bitişiğinde yaşayan köy halkının kalkınmalarına katkıda bulunmak suretiyle ormanlar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla kurulmuş bir Genel Müdürlüktür.


ORKÖY KREDİLERİNDEN YARALANMA ŞARTLARI


· Dilekçe ile İdareden kredi talebinde bulunması,

· Kredi talep ettiği konunun, hazırlanmış olan İlçe Kalkınma Planlarında önerilmiş olması,

· Orman Köyü nüfusuna kayıtlı olması,

· Orman Köyünde ikamet etmesi,

· Ekonomik amaçlı kredi kullanacaksa muhtaç olması ve bunun Köy Muhtarlığından alınacak onaylı belgeyle belgelenmiş olması, ayrıca daimi işçi, memur, esnaf ve emekli olmaması (Tarım Bağ-Kur’u veya sigortalısı hariç)

· Yapılacak yardımı bildirilen şartlara göre kullanmayı ve geri ödemeyi kabullenmiş olması şarttır.


 KOOPERATİF VE BİRLİKLERİNİN KREDİ KULLANABİLMESİ İÇİN


 · Kooperatifçilik amaç ve ilkelerine uygun ortakların sosyo - ekonomik ihtiyaçlarının giderilmesine yararlı, istihdam sağlayıcı, ortakların ürünlerini ve iş gücünü değerlendirici nitelikte Kalkınma Planlarıyla tutarlı proje uygulamaya koyması,

· Kanun ve ana sözleşmede belirtilen tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş, yasal muhasebe defterlerini usulüne uygun tutmuş olması,

· En son Genel Kurul Toplantısını yapmış, faaliyet göstereceği merkez ve alanın Genel Kurulca veya ana sözleşme ile saptanmış olması, 

· Uygulanacak projenin kooperatif genel kurulu ve Bakanlığın onayından geçmiş olması,

· Kooperatifin merkez edindiği köydeki hanelerin %51’inin kooperatifte temsil edilmesi,

· Uygulanacak projenin kapasitesine uygun olarak yeteri kadar köyden ortak alınması şarttır.


KREDİ KULLANMA AŞAMALARI


· Köyün protokole ve çalışma programına alınması,

· Kredi talebi olanların belirleneceği günün Köy Muhtarlığına yazıyla bildirilmesi ve bunun Muhtarlıkça ilan edilmesinde köyde şartları uyan en az 5 kişinin tespitinin yapılması,

· Tespit edilen kişilerin Noterden Borçlanma Senedini düzenlemeleri,

· Kredi kullanacakların bulundukları taahhütleri yerine getirerek (Hayvancılık için ahır yapımı, hayvan ve yem alımı, güneş enerji sistemi için sistemin taktırılması gibi) hesaplarına kredinin aktarılması,


KREDİ FAİZİ VE GERİ ÖDEMESİ


Orköy tarafından kullandırılan kullandırılan ekonomik amaçlı kredilerde T.C. Ziraat Bankasının Küçük Ölçekli Tarımsal İşletmelere uygulanan faizin 1/7 si (Yedide biri) uygulanmakta olup, şu an için faiz oranı yıllık % 2 tür. Sosyal amaçlı kredilerde ise faiz uygulanmamaktadır.


Kredilerin geri ödemesi yılda 1 taksit şeklinde olmakta ve kredinin türüne göre 3 ila 10 yıl arasında değişmektedir. Örnek olarak; Süt hayvancılığı kredileri kullanıldıktan sonraki yıl ödemesiz olmak üzere 5 yılda geri tahsil edilir. Besi hayvancılığı kredileri ise kullanıldıktan sonraki yıl ödemesiz olmak üzere 4 yılda geri ödenir. Maviyemiş yetiştiriciliği 4 yıl geri ödemesiz olup 3 yılda geri ödenir.


Sosyal amaçlı kredi olan güneş enerji sistemi taktıranlara kullandırılan kredi ise faizsiz olup, kredi kullandırılan yıldan itibaren 3 yılda eşit taksitler halinde geri ödenmektedir.